/ Aktivitet & Uddannelse / EA-Uddannelsen

EA-Uddannelsen

Kan du håndtere et stort ansvar og vil du gerne udvikle dine kompetencer inden for jura, økonomi og forsikring. Så kom videre i karrieren og bliv ejendomsadministrator.

Ejendomme er afgørende for os alle. Hver dag året rundt. De udgør rammen om vores liv, uanset om vi er på job eller hjemme. Som ejendomsadministrator får du det privilegie at være med til at sikre rammerne for tusinder af menneskers hjem og arbejde. Samtidig med du skal sikre ejerne det bedste mulige afkast. Lyder det som et spændende job, kan du her på siden læse mere om, hvordan du bliver ejendomsadministrator.

Faglighed og udviklingsmuligheder

Du bliver i stand til at forstå, varetage og håndtere praktiske og nære problemstillinger der knytter sig til ejendomsadministration. Samtidig får du bredt fagligt fundament, der gør i stand til at vurdere og vælge konkrete løsningsmodeller til de opgaver, du skal løse.

Som ejendomsadministrator eller property manager har du kontakt til mange forskellige samarbejdspartnere, som bygherrer, jurister, banker, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber. Du har ansvaret for ejendommene i din portefølje med alt, hvad det indebærer, og så har du gode muligheder for efteruddannelse og udvikling i jobbet.

Hele uddannelsen eller et enkelt fag?

Hvis du ønsker at få et samlet eksamensbevis og benytte titlen EA, skal du gennemføre hele uddannelsen, som udgøres af tre obligatoriske og to valgfri fag. Ønsker du blot at kvalificere dig på nogle enkelte fagområder, kan du vælge at deltage i et eller flere af de enkelte fag efter eget ønske.

Kommende aktiviteter

Praktisk information

Du skal som minimum have gennemført en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelsen for voksne eller en gymnasial uddannelse, for at blive optaget på EA-uddannelsen. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført den adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du gennemfører uddannelsen.

Tilmelding til EA-uddannelsen sker efter først til mølle princippet, og skal ske via EjendomDanmarks hjemmeside. Oplever du problemer kan du kontakte sekretariatet, så hjælper vi dig. 

EjendomDanmark tilrettelægger undervisningen et semester ad gangen. Du vil kunne orientere dig om næste semesters undervisning fra omkring primo juni og ultimo november.

Tilmelding til efterårets fag kan foretages fra medio juni.

Tilmelding til forårets fag kan foretages fra medio november

Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver registeret efter først til mølle princippet. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er få pladser tilbage på et fag, eller hvis der er venteliste.

Er der ikke tilmeldinger nok, kan et fag blive aflyst. Vi opfordrer de studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker at følge i god tid for at undgå unødvendige aflysninger. Du vil få besked på mail, hvis et fag, du er tilmeldt, bliver aflyst. Det er som udgangspunkt ikke muligt at reservere en plads. Det kan dog i visse tilfælde tilbydes, hvis sekretariatet vurderer, at der er tale om særlige omstændigheder, som forsinker eller forhindrer den almindelige tilmeldingsproces.

Priserne på de enkelte fag kan ses på faget. EjendomDanmark yder tilskud til sine medlemmer på minimum 30%. Kontakt os for mere information.

Der vil være gebyr ved afbestilling. Læs mere i vores handelsbetingelser her.

Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende i stand til at forstå, varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problematikker og udfordringer, de møder i deres hverdag, og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge en konkret løsningsmodel.

Viden og forståelse

Den studerende skal tilegne sig et indgående kendskab til central anvendt teori og metode, der relaterer sig til ejendomsadministration i dagligdagen og anvende den i praksis. I praksis betyder det, at den studerende øger sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således at den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger samt central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendomme og derved være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme.

Færdigheder

Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for ejendomsadministration, samt opstille og vælge relevante modeller til løsning af disse. Ligesom den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder. Det betyder, at den studerende opnår færdigheder, der gør den studerende i stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger m.v., der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger og mindre komplicerede praksisnære tvister, der knytter sig til de faktorer, der indgår i undervisningen.

Kompetencer

Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til ejendomsadministration. Når den studerende har gennemført ejendomsadministratoruddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål, og/eller andelsbolig- og ejerforeninger.

EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning (AU FR) og er placeret som en del af de retningsbestemte valgfag på akademiuddannelsen. Uddannelsen er tilrettelagt for studerende, der har erhvervsmæssig fuldtidsbeskæftigelse. Derfor er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudium.

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obligatoriske fag og en retningsbestemt valgfagsdel inden for fire uddannelsesretninger: Bank og realkredit, Ejendomsmægler, Revision samt Ejendomsadministration.

EA-uddannelsen er således den fjerde valgfrie uddannelsesretning og udgør tilsammen 30 ECTSpoint.Du kan vælge at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra Akademiuddannelsen, men du kan også vælge at gennemføre hele Akademiuddannelsen og fortsætte videre i uddannelsessystemet, hvis du gerne vil det.

EA-uddanlsens opbygning
Tryk på billedet for at hente det i fuld opløsning

opbygning og struktur

Der er ingen fast struktur på gennemførelsen af uddannelsen. Det betyder, at du selv tilrettelægger din uddannelse, og i hvilken rækkefølge du vælger at følge fagene.

Sekretariatet anbefaler dog, at du begynder din uddannelse med det obligatoriske fag “Indledende ejendomsadministration”. Har du ikke mulighed for at følge undervisningen på dette fag, anbefaler vi, at du begynder med “Ejendoms- og skatteregnskab”. EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år.

Figuren ovenfor afspejler sekretariatets anbefaling til, hvilken rækkefølge fagene på studiet bør følges, hvis du vil opnå det fulde udbytte af fagenes samspil, og du ønsker at gennemføre studiet på normeret tid. Alt afhængig af dit arbejdspres kan du tilpasse din gennemførelse af de to valgfag.

Her kan du se, hvornår fagene typisk udbydes: 

Obligatoriske fag

Indledende ejendomsadministrationudbydes typisk i efteråret

Administration af boligudlejningsejendommeudbydes typisk i efteråret

Ejendoms- og skatteregnskabudbydes typisk i efteråret

Valgfag

Andelsbolig- og ejerforeningerudbydes typisk i efteråret

Ejendomsinvestering og finansieringudbydes typisk i efteråret

Erhvervslejeretudbydes typisk i foråret

Supplerende fag

Grundlæggende bogføring og regnskabudbydes typisk i foråret

Ansøg om titlen som EA

Hvis du har gennemført EjendomDanmarks ejendomsadministratoruddannelse har du ret til at benytte titlen Ejendomsadministrator, EA. På engelsk anvendes Property Manager, EA.

Er du begyndt efter 2010?

Er du begyndt på ejendomsadministratoruddannelsen i efteråret 2010 eller senere, skal du derfor have gennemført alle tre obligatoriske fag og minimum to ud af tre valgfag, før du må benytte titlen EA. Fagene skal være gennemført i EjendomDanmarks regi.

Er du begyndt før 2010?
Har du gennemført den tidligere Ejendomsadministratoruddannelse kaldet Semesteruddannelsen eller Diplomuddannelsen i EjendomDanmarks regi, er din uddannelse fortsat gældende. Men du kan ikke benytte titlen EA, før du har gennemført det nye obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration.

For dig med AD-titlen
Har du gennemført administratoruddannelsen i Administratorforeningen før 2002, skal du ansøge om merit hos EjendomDanmark før du kan benytte titlen EA. Du ansøger om merit ved at udfylde dette ansøgningsskema og samtidig vedlægge dit eksamensbevis fra Administratorforeningen.

Ansøgning og eksamensbevis sendes til:

EjendomDanmark
Nørre Voldgade 2
1358 København K
Att.: Lone Gether Trudsø

Eller til: lgt@ejd.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om EA-uddanelsen er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstående medarbejdere.

Elli Vittas

Uddannelseskoordinator

Lotte Rendtorff

Udviklingskonsulent (på barsel)

Cecilie Monk

Studentermedhjælper