/ Aktivitet & Uddannelse / Certificeret ejendomsinvestor

Certificeret ejendomsinvestor

Nu har du mulighed for at få papir på, at du er certificeret ejendomsinvestor. Certificeringen som ejendomsinvestor sker på flere niveauer, og for første gang er det nu muligt at blive certificeret ejendomsinvestor på niveau 1.

Investering i ejendomme adskiller sig væsentligt fra investeringer i eksempelvis aktier og obligationer og kræver en grundlæggende økonomisk, juridisk og teknisk viden. En certificeret ejendomsinvestor hos EjendomDanmark vil have tilegnet sig en grundlæggende viden inden for disse områder. Tværfagligheden kan bidrage til en endnu større forståelse af, hvad der skal til for at foretage en fornuftig ejendomsinvestering og hvilke risici, der kan være forbundet med investeringen. Denne viden vil være nyttig både for dig, der selv investerer i ejendomme, eller dig, der arbejder for eller hos en ejendomsinvestor.

Ejendomsbranchen efterspørger uddannet arbejdskraft, som kan levere en ordentlig faglighed og kvalitet. Derfor er uddannelse og efteruddannelse et must. En certificeret ejendomsinvestor har sikret sig en grundlæggende viden om ejendomsbranchen, som vil have stor værdi for den enkelte medarbejder og dennes virksomhed

Boris Nørgaard Kjeldsen

Næstformand, EjendomDanmark

Nye krav og ny lovgivning er forandringer, som ejendomsbranchen løbende må forholde sig til. Derfor er det afgørende for virksomhederne i branchen, at ansatte løbende uddannes og efteruddannes. Det kan ske ved den praktiske udførelse af jobbet og i kombination med efteruddannelse. En certificeret ejendomsinvestor skal som minimum skal have modtaget grundlæggende undervisning i lejefastsættelse, investeringsteori, finansiering og værdiansættelse. EjendomDanmarks efteruddannelse vil løbende blive evalueret og videreudviklet for at sikre den højest mulige kvalitet.

Kurser til uddannelsen

Kontakt

Vil du vide mere om muligheden for at blive certificeret ejendomsinvestor. Så er du velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere.

Elli Vittas

Uddannelseskoordinator

Lotte Rendtorff

Udviklingskonsulent (på barsel)

Cecilie Monk

Studentermedhjælper