/ Ejendomsinvesteringer og finansiering

Ejendomsinvesteringer og finansiering

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at vurdere risici og afkast ved investering i ejendomme. 

Den studerende skal kunne forstå det basale ved investering og finansiering. Den studerende skal kunne sætte sig i investors sted og investors økonomiske overvejelser. Den opnåede viden skal den studerende være i stand til at overføre på investeringsejendomsmarkedet, og den studerende skal kunne anvende og forstå grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. 

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal:

 • opnå forståelse for grundlæggende ejendomsinvestering 
 • opnå forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis 
 • opnå viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer
 • opnå viden om grundlæggende begreber, der anvendes i værdiansættelse af investeringsejendomme
 • få viden om finansielle begreber
 • få viden om, hvordan og hvorfor man tager højde for risiko  

Færdigheder

Den studerende skal:

 • være i stand til at foretage basale afkastberegninger på ejendoms- og porteføljeniveau
 • kunne være i stand til at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • kunne vurdere finansieringsmuligheder for ejendomme
 • kunne vurdere forskellige finansieringsformer og være i stand at vejlede om fordele og ulemper ved flere tilbud om finansiering
 • kunne lave værdiansættelse af ejendomme med både den afkastbaserede model og DCF-modellen
 • kunne lave simple risikoberegninger ved ejendomsprojekter

Kompetencer

Den studerende skal:

 • opnå en praktisk forståelse af ejendomsinvesteringer og ejendomsinvesteringsmarkedet, som den studerende løbende kan støde på i sit virke som ejendomsadministrator
 • kompetencer til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme
 • kompetencer til at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder hvilken konsekvens der kan være for værdien af ejendommen 

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendoms­markedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

På faget lægger vi vægt på at vise, hvad risiko er, og vi redegør for den økonomiske sammenhæng mellem risiko og afkast. Vi ser også på værdiansættelse af fast ejendom i praksis og sætter fokus på områdets metoder og særlige faktorer.

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, hvad man kan forvente af en ejendomsadministrator med interesse for økonomi, investering eller finansiering.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding