/ Ejendomsadministrator / Se videoportrætter

Se videoportrætter

Hvordan er det egentlig at arbejde med ejendomsadministration? Her kan du høre seks forskellige personer fortælle om deres hverdag i branchen.

Jeg arbejder med foreninger

Det er spændende at have ansvaret for en generalforsamling, det kan godt være lidt udfordrende. Jeg havde min første generalforsamlingssæson sidste år, og det giver lidt sus i maven at skulle ud at stå foran en masse mennesker og præsentere et regnskab og et budget. Men samtidig er det også der, man får lov til at møde de kunder, man snakker i telefon med hver dag. Så det er rigtig sjovt og rigtig spændende, og det giver en dejlig fornemmelse i kroppen og man får ros bagefter.

Ea Romlund Halgreen

Ejendomadministrator

Jeg administrerer butikscentre

Jeg laver varme-driftsregnskab, jeg laver årsregnskab til ejeren af centrene og så sørger jeg for, at de kundehenvendelser, der kommer ind på daglig basis, de bliver besvaret, og at lejerne går derfra med en god fornemmelse og at de har fået svar på deres spørgsmål. Det, jeg synes gør det sjovt at gå på arbejde, er, at man hver dag bliver mødt af et puslespil og nogle gåder, der skal løses. Ingen lejekontrakter i storcentre er ens. De bliver lavet specifikt til hver lejer. Det gør, at man ikke kan slå op og finde standardkontrakten og sige; sådan er det. Hvis en lejer henvender sig, skal man gå i dybden med lejerens kontrakt og sætte sig ind i, hvad lejeren forventer ud fra den kontrakt.

Karsten Keis

Junio ejendomsadministrator

Jeg efteruddanner mig

Da jeg gik på finansøkonomstudiet, hørte jeg om ejendomsadministratoruddannelsen og tænkte; ”det skal jeg aldrig være”. Jeg havde egentlig tanker om at jeg skulle være revisor, jeg har altid gerne villet arbejde med tal og har altid været god til tal. Lige pludselig dumper der en mulighed for noget med erhverv og ejendomme og store tal, som bare kommer ind foran mig. Der sagde jeg bare til mig selv, at det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve af, for at se om det er noget for mig. Nu har jeg været her i 2½ år og har taget ejendomsadministratoruddannelsen og læser HD i regnskab og økonomistyring og har planer om at læse videre efter det også.

Johan Tofte

Ejendomsadministrator

Min praktik gav fast job

Da jeg var i praktik lavede jeg typisk lejekontrakter, flytteopgørelser, var på en del fremvisninger og fik lov at komme med på flyttesyn og huslejenævnssager. Og så var det meget kontakt med lejerne, der var den primære opgave. Det var vigtigt, at min praktikophold var et sted, jeg kunne få ansvar og udvikle mig som person, og så grundlæggende få et kendskab til branchen – og forhåbentlig også få en fod inden for, hvilket jeg så også var så heldig at få. Jeg tror, at mit praktikophold har været altafgørende for, at jeg har fået job efterfølgende. Man får lov at bevise, hvad man kan.

Peter Kronborg

Ejendomsadministrator

Jeg skiftede branche

Jeg er tidligere ejendomsmægler og har været i den branche i syv år og ville gerne skifte til noget andet. For at blive i ejendomsbranchen synes jeg, at ejendomsadministration nok mere var den rigtige vej at gå, for der kommer man dybere ind i ejendommene. Du kan planlægge din dag og så ikke vide hvad der vil ske – det kan jeg godt li’. Det giver lidt det modspil, der også var som ejendomsmægler, det var også meget udadvendt. Det er ikke det tørre og kedelige, hvor man bare sidder herinde og sidder og taster nogle ting ind i systemet. Det er meget mere alsidigt.

Marianne Marcussen

Kundekonsulent

Udbudte kurser for EA-uddannelsen

Her kan du komme i praktik

Her kan du se en oversigt over de ejendomsadministrationer, der har ledige praktikpladser.

Se praktikopslagene