/ Bliv medlem

Bliv medlem

EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vi tilbyder rådgivning, netværk og brugbar viden

EjendomDanmark tilbyder

Som medlem af EjendomDanmark bliver du en del af en faglige stærk erhvervsorganisation.
Vi er branchen stemme på både den faglige og den politiske front og dækker 85% af branchen.

Dit medlemskab er i høj grad en opbakning til det arbejde EjendomDanmark gør for branchen. Samtidig opnår du en lang række af medlemsfordele til gavn. for både virksomhed og medarbejdere

EjendomDanmark tilbyder f.eks.:

 • Juridisk rådgivning
 • Rabat på kurser og uddannelse
 • Rabat på blanketter og kontrakter
 • Adgang til hele ejd.dk
 • Medlemsmagasinet Ejendom§JURA og magasinet Ejendom

 

 

Kvinde med blå bluse, sort jakke og rødt hår med headset og foran computer

Har du spørgsmål?

Kontakt vores medlemskonsulent
Dea Skovshoved
Mail. des@ejd.dk
Tlf. nr.: 50 56 08 54

Medlemsfordele

Som medlem af ejer- eller administratorsektionen kan du dagligt ringe eller skrive til vores juridiske rådgivning, hvor en række juridiske eksperter kan rådgive dig i spørgsmål inden for boligleje- erhvervsleje- og foreningsretten.
Rådgivningen er gratis.

Få minimum 20% rabat når du deltager på et kursus eller tager uddannelse gennem EjendomDanmark.

Som medlem af EjendomDanmark kan du opnå store besparelser med indkøbsportalen, på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Som medlem får du altid rabat på:

 • Blanketter og kontakter
 • Arrangementer
 • Publikationer
 • Online blanketmodul
 • ED-Lovportal
 • Grundejernes Domssamling

 

Som medlem får du tilsendt magasinet Ejendom 4 gange om året.

Ejendom§JURA  udgives 6 gange årligt og er et online magasin, kun for medlemmer af EjendomDanmark.

Derudover får du som medlem også tilsendt Nyt fra Pressen. Nyt fra pressen udkommer hver morgen og er et online nyhedsbrev, der samler dagens nyheder fra ejendomsbranchen

Som medlem får du fuld adgang til hele ejd.dk. Du får dermed adgang til en omfattende vidensbank med juridiske vejledninger, statistikker, analyser og meget meget mere.

MEDLEMSKAB MED VÆRDI

“Jeg er medlem af EjendomDanmark for at sikre mig, den nyeste viden inden for branchen og mulighed for juridisk rådgivning i komplicerede sager.
I en tid, hvor kompleksiteten af lejelovgivningen tiltager er det vigtigt med EjendomDanmark som sparringspartner.”

Lotte Engel, ejer af Freja Ejendomsadministration

Medlem af administratorsektionen i EjendomDanmark 

Få de vigtigste nyheder fra branchen nyhedsbrevet EJENDOM

Tilmeld dig her

Foreningsmedlemmer

En grundejerforening kan forpligte sig til at indmelde alle sine medlemmer i EjendomDanmark. En lokal grundejerforening kan optages som medlem af EjendomDanmark. Disse former for medlemskab betegnes som foreningsmedlemskaber.
Foreningsmedlemmer (medlem via grundejerforening) betaler 510 kr. i kontingent i 2019.

Herunder kan du se listen over alle de grundejerforeninger der allerede er tilknyttet EjendomDanmark.

Gratis rådgivning

Foreningsmedlemmer, der er medlem via en grundejerforening, kan ringe til juridisk rådgivning om fredagen.

Tilknyttede grundejerforeninger

Bornholms Grundejerforening
Fiskerbakken 5, 3700 Rønne
Telefon: 56 95 54 18
E-mail: tomjensen123@hotmail.com
Formand: Tom Jensen

Ejendomsforeningen Holbæk 
v. Leif Lundberg Petersen 
Toftevang 4, 4550 Asnæs 
Telefon: 59651121 
E-mail: ejendomskontoret@mail.tele.dk 
Website: www.ejendomsforeningen-holbaek.dk 
Formand: Rasmus Carlsson

Faxe Grundejerforening 
v. Jørgen Klifoth
Jernbanegade 19, 4690 Haslev 
E-mail: butik@klifoth.dk 
Formand: Asbjørn Pierri

Foreningen af grundejere i Sorø 
Koldemosevej 25, 4180 Sorø 
Telefon: 57 86 01 00 
E-mail: pihl@danagraf.dk 
Formand: Mogens Pihl

Frederiksberg Grundejerforening 
Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C 
Telefon: 33 21 25 87 
E-mail: fg1876@frederiksberggrf.dk
Website: www.frederiksberggrf.dk
Formand: Thomas Bograd

Frederikssund Grundejerforening 
v. Jens Thoregaard 
Ny Østergade 7, 2. sal, 3600 Frederikssund 
Telefon: 47 36 00 20 
E-mail: jt@vtc.dk 
Træffetid: Hverdage kl. 9-16 
Formand: Jens Thoregaard

Grundejerforeningen Lolland 
v. Per Morén 
Nørrevold 4, 4900 Nakskov 
Telefon: 40 20 06 15 
E-mail moren.vvs@youmail.dk 
Formand: Per Morén

Helsingør Grundejerforening 
Strynøvej 4, 3140 Ålsgårde 
E-mail: knudege@mail.dk 
Website: www.helsingorgrundejerforening.dk 
Formand: Torben Knudsen

Hillerød Grundejerforening 
Roskildevej 10A, 1. sal, 3400 Hillerød
E-mail: hr@augustj.dk
Telefon: 48 24 79 20 
Træffetid: Hverdage kl. 9-16 
Formand: Hans Reinholdt

Køge Grundejerforening
v/Marianne Iversen
Nørregade 12, 4600 Køge
Telefon: 28 30 62 88
E-mail: info@koegegrundejerforening.dk 
Formand: Marianne Iversen

Nykøbing Falster Grundejerforening 
v. Svend Teilmann 
Jernbanegade 20, 4800 Nykøbing F. 
Telefon: 20 42 85 39 
E-mail: tranebo@mail.dk 
Formand: Svend Teilmann

Ringsted Grundejerforening 
c/o Revisorteamet.dk ApS
Brogade 50, 4100 Ringsted
E-mail: info@revisorteamet.dk
Telefon: 30 64 79 13
Formand: Peter Hermanns

Roskilde Grundejerforening 
v. advokat Cecilie Mieth
Djalma Lunds Gård 3, 1., 4000 Roskilde 
Telefon: 41 94 80 00 
E-mail: cm@retsadvokaterne.dk
Website: www.roskildegrundejerforening.dk 
Formand: Cecilie Mieth

Rødovre Grundejerforening 
v. Flemming Sejr Hansen 
Danhaven 5, 2500 Valby 
Telefon: 25 75 45 67 
E-mail: sejr@city.dk 
Træffetid: Hverdage kl. 10-16 
Formand: Flemming Sejr Hansen

Slagelse Grundejerforening 
v. Thomas Lindboe 
Teknikvej 4. 4200 Slagelse 
Telefon: 58 58 01 55 
E-mail: tl@lindboe-ejendomme.dk 
Træffetid: Hverdage kl. 14-16 
Formand: Sten Jensen
E-mail: stenjensen@outlook.dk

Sundbyernes Grundejerfællesskab 
v. Erhardt Franzen 
Englandsvej 10, mf., 2300 København S 
Telefon: 21 63 37 99 
E-mail: vibeke.vet@mail.tele.dk  
Website: www.sgfnet.dk 
Formand: Erhardt Franzen

 

Ejendomsforeningen Fyn 
v. direktør Søren Højberg 
Vestre Stationsvej 18, st., 5000 Odense C 
Telefon: 66 12 34 00.  
E-mail: sdh@effyn.dk 
Website: www.effyn.dk 
Træffetid: Mandag kl. 9-12 samt tirsdag og torsdag kl. 10-16 
Formand: Peter Søndergaard Christiansen

Ejendomsforeningen Kronjylland 
c/o Lou Advokatfirma
Østergrave 4, 1. 8960 Randers 
Telefon: 70 30 05 00  
E-mail: ctp@lou.dk 
Website: www.efkronjylland.dk  
Træffetid: Torsdag kl. 15.00-16.30 eller på telefon 70 300 500 
Formand: Henning Jørgensen

Prodomus (Aalborg Grundejerforening) 
v. Britta Jespersgaard
Boulevarden 11, 1, 9000 Aalborg 
Telefon: 98 12 05 00 
E-mail: info@prodomus.dk 
Website: www.prodomus.dk 
Formand: Claus Fischer

Medlemsstøtte

Nedenfor er gengivet de regler vi har fra GI i forbindelse med støtte til arrangementer i lokalforeningerne. Reglerne er en del af GI’s retningslinjer vedr. Informations- og uddannelsestilskud af den 13. juni 2017.

Tilskuddet fra GI kan ikke overstige de faktiske omkostninger og må endvidere højest udgøre de anførte satser nedenfor.

I henhold til nedennævnte fastlagte retningslinjer kan henholdsvis ejer- og lejerorganisationer yde et fast tilskud på indtil 7.500 kr. pr. møde til lokale medlemsmøder, kurser mv. afholdt af lokale organisationer.

Som grundlag for ejer- og lejerorganisationernes udbetaling af det faste tilskud til lokale organisationer, skal der foreligge følgende dokumentation:

 • Annoncering af det lokale medlemsmøde, kursus mv. i Huset, se frister nedenfor.
 • Program for medlemsmødet, kurset mv. hvoraf det fremgår, at arrangementet er fagligt relevant, og der gøres brug af en eksterne foredragsholder.
 • Bekræftelse fra de lokale organisationer på, at arrangementet er gennemført som oplyst, samt deltagerantal.

Organisationerne, der udbetaler beløb, som er lønoplysningspligtigt, såsom fx løn og vederlag samt rejse- og befordringsgodtgørelse, er pligtig til at foretage indberetning til skattevæsenet samt i henhold til reglerne at indeholde og afregne.

Derudover har midlerne til formål, at fremme lejernes og udlejernes viden om lovgivningen vedrørende private udlejningsejendomme samt fremme samarbejdet mellem parterne. Emner til et møde skal derfor kunne indeholdes inden for disse rammer.

Når det er EjendomDanmark som administrerer en del af støtten, skal emnet ses fra den private udlejers perspektiv.

Vi giver tilskud til et til to møder årligt til den enkelte forening.

Vi skal præcisere, at vi kun giver tilskud til arrangementer, som medlemmerne på forhånd har søgt om. Når mødet er afholdt skal du sende original regningsdokumentation, oplysning om antal deltagere på mødet og selve annoncen til Hans Morten Pedersen på hmp@ejd.dk.

Annoncering i EJENDOM

Frist for annoncetekst

Magasinet udkommer

6. februar

24.-25. februar

22. april

11.-12. maj

27. august

14.-15. september

5. november

23.-24. november

Annoncering i nyhedsbrevet EJENDOM

Nyhedsbrevet udkommer i hver uge i 2020 pånær disse uger:
Uge 1
Uge 8
Uge 15
Uge 21
Uge 26 til og med uge 31
Uge 42
Uge 52 og 52

 
Send annoncetekst til ah@ejd.dk. Vi forebeholder os ret til at redigere i annonceteksten.

EjendomDanmark yder i særlige tilfælde støtte til retssager anlagt af eller mod foreningens medlemmer. Støtten kan ydes som et kontant bidrag til medlemmets egen førelse af sagen ved en advokat. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at den person eller det selskab, som er part i retssagen, er medlem af EjendomDanmark. Foreningsmedlemmer kan ikke få støtte til principielle retssager.

Ved afgørelsen af, om der kan ydes støtte til en sag, lægges der afgørende vægt på sagens principielle og økonomiske betydning for foreningens medlemmer. Sager, hvis udfald kun har principiel betydning for parterne selv eller for en snæver kreds, vil derfor normalt ikke kunne støttes.

Behandling af ansøgninger om støtte til retssager varetages af juridisk afdeling.

Kontakt

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte medlemsservice, hvis du har spørgsmål til dit medlemskab.

Dea Skovshoved

Medlems- og marketingkonsulent

Cecilie Birkedal Nielsen

Studentermedhjælper