/ Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelle handelsvilkår pr. 1. november 2007

Ikrafttrædelse, ophør og ændringer i handelsvilkår

EjendomDanmarks handelsvilkår er beskrevet i de til enhver tid gældende generelle handelsvilkår. Handelsvilkårene kan løbende ændres og tilpasses af EjendomDanmark.

Handelsvilkårene gælder for alle leverancer, som er faktureret og sendt fra EjendomDanmark CVR nr. 10 39 02 14.

Hvis der er ændringer i handelsvilkårene offentliggøres de med retsvirkning her på hjemmesiden eller ved skriftlig information til de berørte kunder.

Priser og rabatter

Køb af varer og ydelser hos EjendomDanmark sker til de gældende salgspriser som fastsættes af EjendomDanmark under hensyntagen til markedsvilkårene.

EjendomDanmark yder en medlemsrabat på 20 procent eller har en særlig medlemspris. Rabat og medlemspris fremgår af de anførte priser.

Der ydes ikke rabat på gebyrer, renter, kontingenter og lignende.

Vi tager forbehold for tastefejl og forkerte priser.

Levering og ekspeditionsgebyr

De købte varer sendes til kunden efter den af EjendomDanmark valgte forsendelsesmåde, med mindre andet er aftalt ved ordreafgivelsen. Afsendelsen sker inden fem hverdage fra ordreafgivelsen.

Vi pålægger enhver faktura et ekspeditionsgebyr efter de til enhver tid gældende takster, som EjendomDanmark fastsætter og offentliggør her på hjemmesiden.

Fra den 1. november 2007 er der alene ekspeditionsgebyr på salg af blanketter, bøger og publikationer. Ekspeditionsgebyret udgør 48 kr. ekskl. moms pr. faktura ved køb af blanketter, bøger og publikationer. Medlemmer betaler ikke ekspeditionsgebyr. Ved køb af blanketter, bøger og publikationer, der ikke betales via shoppen, tillægger vi yderligere fakturaen et efterkravsgebyr.

Pr. 1. november 2007 tillægger vi porto på ethvert salg af blanketter, bøger og publikationer. Porto beregnes efter PostDanmarks til enhver tid gældende takster. Salg der er betalt via shoppen tillægges ikke porto.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 21 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 21 dage efter fakturadato, medmindre andet er anført nedenfor.

For køb vedr. forsikringspræmier, gælder betalingsbetingelser ti dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest ti dage efter fakturadato.

Ved køb af kurser gælder betalingsbetingelser 21 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 21 dage efter fakturadato. Dog gælder, at såfremt kurset begynder tidligere end 21 dage fra fakturadato, skal kurset være betalt således, at betaling er til disposition for EjendomDanmark senest to bankdage inden kurset starter.

Ved køb i shoppen gælder betalingsbetingelserne netto kontant således, at betaling er til disposition for EjendomDanmark ved varernes afsendelse, eller for kurser ved afsendelse af kursusbekræftelse. Visse varer kan kun handles gennem EjendomDanmarks shop.

EjendomDanmark anvender elektronisk betaling for herved at reducere omkostningerne ved betaling. Derfor skal betaling overføres elektronisk med korrekt angivelse af den betalingsspecifikation (kodelinie), som er anført på fakturaen. Er dette ikke muligt, kan der rekvireres girokort hos EjendomDanmark.

Skal vi sende rykkerbrev til kunden, tilskrives kontoen et rykkergebyr på kr. 100,- for første rykker og kr. 100,- for anden rykker. Derudover tilskrives kontoen alle eventuelle omkostninger til inkasso, retslig behandling og lignende.

Reklamation og returnering af varer

Varer

Evt. reklamation må ske inden otte dage fra modtagelsen af varerne. Synlig skade eller mangler skal dog anmeldes omgående ved modtagelsen.

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Varerne skal i givet fald returneres til EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 1358 København K. Du skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varernes tilbagesendelse.

Ved køb af filer til download bortfalder muligheden for returnering.

Evt. fortrydelse må ske inden 14 dage fra modtagelsen af varerne. Hvis fortrydelsesfristen ønskes udnyttet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 1358 København K. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til PostDanmark eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til EjendomDanmark. Du skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved tilbagesendelsen.

Det er en betingelse, at du kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den.

Fortrydelsesretten gælder ikke hvis varen er taget i brug.

Fortrydelsesretten gælder ikke ved download af filer.

Vedr. afbestilling af kurser/konferencer og fag på EA-uddannelsen

Afbestilling af kurser/konferencer og fag skal ske skriftligt til EjendomDanmark. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer:

Afbestilling tidligere end fem uger før kursusstart gebyr 500 kr.

Ved afbestilling tre til fem uger før kursusstart betales 50 procent af kursusafgiften

Ved afbestilling mindre end tre uger før kursusstart betales hele kursusafgiften.

Hvis den tilmeldte deltager bliver forhindret i at deltage i kurset, kan deltageren dog vederlagsfrit overføre kursuspladsen til en anden deltager fra samme virksomhed.

Bestilte kurser/konferencer og fag kan ikke fortrydes, der henvises til ovennævnte afbestillingsregler.

Moms

EjendomDanmark er momsregistreret under CVR nr. 10 39 02 14. Varer, ydelser, forsendelsesomkostninger og gebyrer tillægges moms efter gældende dansk lovgivning. Alle ovenstående beløbsangivelser for fakturagebyr, og rykkergebyr er anført eksklusive moms.

Generel information om shoppen

EjendomDanmark
Nørre Voldgade 2
DK-1358 København K
T. +45 33 12 03 30
CVR: 10390214

Senest opdateret 1. november 2007