/ Om os

Om os

EjendomDanmark er en moderne erhvervsorganisation, der varetager ejendomsejerne og -administratorenes interesser. Hos EjendomDanmark arbejder vi for at skabe de bedste rammer for liv og vækst.

EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

Vi repræsenterer ca. 85% af det professionelle ejendomsmarked med over 100.000 medarbejdere og en omsætning på knap 100 mia. kroner. Vores medlemmer er blandt andet pensionskasser, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer, grundejerforeninger, forsikringsselskaber og pengeinstitutter, fonde, advokater, ejendomsmæglere samt entreprenører, arkitekter og ingeniører.

Politisk netværk

Vi sørger for, at branchens synspunkter bliver hørt i ministerierne og på Christiansborg. EjendomDanmark har et etableret netværk på den politiske scene i ind- og udland og et omfattende netværk af samarbejdspartnere på det danske og det internationale ejendomsmarked.

Vi har en række veletablerede medier, som sikrer, at medlemmerne hurtigt og løbende bliver opdateret om udviklingen inden for brancherelevant lovgivning og praksis.

EjendomDanmark repræsenterer derudover medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser og er med til at udpege lægdommere til boligretten og repræsentanter til de kommunale huslejenævn.

Uddannelse og rådgivning

EjendomDanmark udbyder et omfattende kursusprogram og en ejendomsadministratoruddannelse. Formålet er at bidrage til udviklingen af en faglig stærk og professionel ejendomsbranche. 

Juridisk rådgivning er en grundpille i vores virke og vores erfarne jurister kan rådgive om stort set alle spørgsmål inden for boligleje- erhvervsleje- og foreningsretten. 

Overblik over markedet

Har du brug for et overskueligt og brancherelevant indblik i den økonomiske udvikling, så finder du svaret i EjendomDanmarks markedsoversigter, tomgangstal og forventningsundersøgelser. 

EjendomDanmark publicerer løbende statistiller og analyser, som giver et økonomisk overblik over udviklingen i markedet for investeringsejendomme med de nyeste centrale nøgletal for den professionelle investor.

Vision

Ejendomsbranchen skaber bæredygtige og attraktive byrum, arbejdspladser og boliger.

Mission

EjendomDanmark sikrer konkurrencedygtige rammevilkår og muligheder. Det sker igennem politisk påvirkning af relevante aktører og via attraktive serviceydelser til medlemmerne.

Medlem hos EjendomDanmark

Som brancheorganisation arbejder EjendomDanmark for at sikre deres medlemmers interesser.

Aktiviteter hos EjendomDanmark

Mærkesager

Vi bidrager som repræsentant for branchen med løsninger til de vigtige udfordringer, som Danmark står overfor. Vi vil være synlige og spille konkrete løsninger ind i den politiske debat i Danmark og i Europa.

Læs mere om vores indsatsområder her