/ Analyser / Ejendomspanel

Ejendomspanel

Ejendomspanelet indsamler med jævne mellemrum input fra aktørerne i ejendomsbranchen, så medlemmernes holdninger kan blive hørt. Panelet er med til synliggøre synspunkter og hjælpe branchen med at sætte fokus på vigtige sager og dagsordener.

din stemme i ejendomsbranchen

 

Ejendomspanelet synliggør vigtige emner og dagsordener i ejendomsbranchen. Det er EjendomDanmarks medlemmer, der giver svar på spørgsmålene, der kan handle om alt fra renoveringer, folketingsvalg, energi, skat, hærværk/kriminalitet og økonomi til kønssammensætning i branchen. 

Hvilke emner, der bliver taget op, afhænger af, hvilke aktuelle temaer og problemstillinger EjendomDanmark har fokus på. 

Den seneste undersøgelse blev gennemført i maj 2019 og fokuserede på de vigtigste udfordringer, som en ny regering burde håndtere samt på barrierer for klimarenoveringer.

Hvorfor tilmelde sig?

Alle, der arbejder i ejendomsbranchen, kan deltage i panelet og give deres mening tilkende.

Ja. Svarene kan vi bruge til branchens arbejde med interessevaretagelse for at skabe de bedst mulige rammevilkår for vækst og liv gennem ejendomme.

Ja. Man deltager anonymt, og besvarelserne vil blive behandlet fortroligt. Det vil ikke være muligt at identificere enkelte besvarelser i præsentationen af undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen gennemføres som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Du modtager som deltager et link til spørgeskemaet på email, når EjendomDanmark gennemfører nye undersøgelser.

EjendomDanmark gennemfører undersøgelser 3 til 6 gange om året.

Du kan tilmelde dig i kontaktformularen herunder.

Tilmeld dig ejendomspanelet

    Aktiviteter hos EjendomDanmark

    Flere analyser

    Har du brug for noget særligt? EjendomDanmark udarbejder gerne skræddersyede analyser, der er tilpasset det, som du søger svar på.

    Læs mere om muligheden her