/ Politik & Analyse / Mærkesager

Mærkesager

Ejendomme er afgørende for udvikling og trivsel i samfundet. EjendomDanmarks medlemmer bidrager til at skabe de fysiske rammer for vores erhvervsliv, familieliv og den økonomiske vækst i samfundet.

EjendomDanmark har som repræsentant for branchen en forpligtelse til at bidrage med løsninger til de vigtige udfordringer, som Danmark står overfor. Vi er synlige og fremlægger konkrete løsninger ind i den politiske debat i Danmark og i Europa.

Danmark og ejendomsbranchen bliver påvirket af en række megatrends, såsom: 

  • Globaliseringen – skaber nye kapitalbevægelser. Det ændrer også ejendomsmarkedet.
  • Miljøet – klima og energi står øverst på dagsordenen og stiller krav til både den eksisterende og nye boligmasse.
  • Urbaniseringen – bevægelsen mod byerne forandrer det danske samfund og kalder på nye aktører og løsninger.
  • Digitaliseringen – den nye teknologi udviklinger boliger, infrastruktur, byrum og byer i nye og uventede retninger.

EjendomDanmarks analyser og politiske udspil formes i lyset af disse megatrends. På baggrund af det, har EjendomDanmark udvalgt fire mærkesager, som der vil blive sat fokus på frem til 2021. Disse mærkesager er: Vækst & Arbejdspladser, Klima & Bæredygtighed, Sammenhængskraft i Danmark og Rammer for liv.

Vækst & Arbejdspladser

Ejendomsbranchen beskæftiger i dag mere 100.000 medarbejdere og har en omsætning på knap 100 milliarder kroner. Den har derfor stor betydning for samfundets vækst og udvikling.

Læs, hvad vi mener

Klima & Bæredygtighed

Klimaudfordringerne berører os alle. Ejendomsbranchen ønsker at bidrage til investeringer i konkrete løsninger, der mindsker energiforbruget til gavn for både ejere og lejere af boliger og erhvervslejemål.

Læs, hvad vi mener

Sammenhængskraft i Danmark

EjendomDanmark ønsker at skabe gode vilkår i hele landet, der sikrer den fremtidige sammenhængskraft ved at sikre udlejningen af ejendomme til erhverv og boliger i alle dele af landet.

Læs, hvad vi mener

Rammer for liv

Vores hjem og arbejde er rammen for menneskers og familiers liv. Ejendomsbranchen ønsker at tage ansvar i den fortsatte udvikling af vores boliger, arbejdspladser og fællesskaber i en konstruktiv dialog med alle øvrige parter i samfundet.

Læs, hvad vi mener

Generationsskifte

Familieejerskabet og op mod 60.000 arbejdspladser i ejendomsbranchen er truet på grund af en tårnhøj skat på generationsskifter. I modsætning til fx produktions- eller rådgivervirksomheder beskattes aktive ejendomsvirksomheder som passive pengetanke, når de generationsskifter.

Læs, hvad vi mener

§ 5,2 – gennemgribende moderniseringer

En ekspertgruppe under Boligministeriet har undersøgt omfanget af de såkaldte gennemgribende moderniseringer under § 5,2 i boligreguleringsloven. EjendomDanmark har deltaget i arbejdet. Som opfølgning på rapporten fra ekspertgruppen er der indkaldt til politiske forhandlinger.

Læs, hvad vi mener

Det sker hos EjendomDanmark

Brug for en kommentar?

EjendomDanmark besvarer gerne spørgsmål fra medierne om vores mærkesager.

Find pressekontakter her