/ Mærkesager / § 5,2

§ 5,2

Det er en grundpille at kunne modernisere udlejningsejendomme for at sikre en attraktiv boligmasse - også i fremtiden. Her er § 5,2 om gennemgribende moderniseringer central.

En ekspertgruppe under Boligministeriet har undersøgt omfanget af de såkaldte gennemgribende moderniseringer under § 5,2 i boligreguleringsloven. EjendomDanmark har deltaget i arbejdet. Som opfølgning på rapporten fra ekspertgruppen er der indkaldt til politiske forhandlinger, som boligministeren forventer færdige før jul. Vi har her på siden samlet en række notater og nyheder, så interesserede løbende kan orientere sig om sagen.

Rapport om indgreb

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at bl.a. pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i. Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for brancheorganisationen EjendomDanmark.

Men også andelshaverne, byggebranchen og statskassen kan blive berørt.

Rapporten estimerer følgende konsekvenser

  1. Pensionskassernes medlemmer mister mellem 6 og 10 mia. kr.
  2. Ejerne af landets andelsboliger kan tabe mellem 50 og helt op til 65 pct. af andelsboligernes værdi
  3. Beskæftigelsen i byggebranchen kan falde med mellem 1.200 og 1.800 personer, fordi lejlighederne ikke bliver renoveret
  4. Skattetabet ved en fjernelse af § 5,2 estimeres til ca. 1,8 mia. kr. i lavere skatteindtægter om året på sigt, samt et øjeblikkeligt skattetab på ca. 0,9 til 1,6 mia. kr. pga. reduceret pensionsafkastbeskatning.

Andelsboliger kan blive ramt

Andelsbolighaverne risikerer at blive påvirket af et indgreb i § 5,2. Derfor har EjendomDanmark udviklet et digital værktøj, der gør det muligt for den enkelte andelshaver at beregne et potentielt tab. Resultatet er vejledende. 

EjendomDanmark repræsenterer også administratorene, der arbejder professionelt med at rådgive og vejlede andelsboligforeninger.

Se Onepager: Mangfoldighed og fornyelse i byerne

Se Onepager: Konsekvenser for aktører på boligmarkedet

Bestemmelsen sikrer tidssvarende lejeboliger uden offentlig medfinansiering og skaber arbejdspladser

Presse

EjendomDanmark hjælper gerne medier med kommentarer, oplysning, analyser og beregninger på konsekvenserne af et indgreb i boligreguleringlovens § 5,2.

Kom til pressesiden her