/ Mærkesager / Rammer for liv

Rammer for liv

Vores hjem og arbejde er rammen for menneskers og familiers liv. Ejendomsbranchen ønsker at tage ansvar i den fortsatte udvikling af vores boliger, arbejdspladser og fællesskaber i en konstruktiv dialog med alle øvrige parter i samfundet.

Vores hjem og arbejde er rammen for mennesker, familier og samfund. Disse rammer er afgørende, eftersom de bidrager til vores livskvalitet og glæde. Vores boliger og arbejdspladser bliver løbende tilpasset, så de modsvarer de behov, som den økonomiske og teknologiske udvikling muliggør. Vi er alle via. vores boliger og arbejdspladser med til at finansiere vores velfærdssamfund, som kan understøtte vores børns uddannelse, sundhed og lov og orden. Disse er alle vigtige ingredienser, som sikrer tryghed og bidrager til vores liv.

Fællesskaber og liv i bykvarterer

Globaliseringen og urbaniseringen præger vores samfund og der er en tendens til, at vi bosætter os i nærheden af nogen, der ligner os selv. Her er der større chance for, at vi vil danne et fællesskab i vores boligområde og nære bykvarter. Det gør vi både ud fra nogle økonomiske- og sociale bevæggrunde. Hvis vi skal sikre både sammenhængskraften i samfundet og udvikle vores store byer i forhold til befolkningstilvæksten. Så kræver det øgede investeringer i infrastruktur og byliv. Dette er den afgørende præmis, hvis vores byer skal fastholde liv og mangfoldighed.

Ejendomsbranchens ansvar

Ejendomsbranchen ønsker at tage ansvar i den fortsatte udvikling af vores boliger, arbejdspladser og fællesskaber. I byerne – store som små – vil vi præge en udvikling, der fremmer tryghed i boligområder, øger chancerne for mangfoldighed og fællesskaber i vores boliger og på arbejdspladserne. Det vil bidrage til ved fortsat at investere i ejendomme og byrum, ved at bruge nye digitale løsninger og løbende indgå i dialogen om moderniseringen af boliger og byer.

4 vigtige punkter for EjendomDanmark

  1. Vi ønsker en byudvikling der sikrer mangfoldighed og blandede byer
  2. Vi ønsker klare og gennemskuelig processer og lokalplaner
  3. Vi ønsker at understøtte den teknologiske udvikling
  4. Vi ønsker tryghed og effektiv kriminalitetsbekæmpelse i alle boligområder
5½ år

bor danskerne i gennemsnit i deres lejebolig, før de flytter videre.

21 %

udgør de private udlejningsboliger af alle boliger i Danmark.

Kontaktpersoner

Du er velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere, hvis du vil høre mere om vores mærkesag “Rammer for liv”.

Jan Ellebye

Chefrådgiver

Christian Deichmann Haagerup

Analytiker

Anders Gade Jeppesen

Politisk-økonomisk konsulent

Cand.polit.

Morten Jarlbæk Pedersen

Seniorrådgiver