/ Rådgivning / Rådgivning for medlemmer

Rådgivning for medlemmer

Medlemmer hos EjendomDanmark har mulighed for at få telefonisk, juridisk rådgivning fra organisationens jurister særligt inden for kerneområderne: boliglejelovgivningen, erhvervslejelovgivningen samt foreningsret.

Foreningens jurister yder telefonisk juridisk rådgivning til medlemmer af Ejersektionen og Administratorsektionen på hverdage mellem kl. 9 og 15.30.

Foreningsmedlemmer (der er medlem via en grundejerforening) kan få telefonisk juridisk rådgivning om fredagen mellem kl. 9 og 15.30.

Telefonrådgivningen er gratis for medlemmer af EjendomDanmarks ejersektion eller administratorsektion og for foreningsmedlemmer.

Obs: EjendomDanmarks kontor i København holder lukket fra og med lørdag den 21. december til og med søndag den 5. januar. Der er derfor ikke juridisk rådgivning i denne periode.

Stil et spørgsmål til juridisk rådgivning

  Hvad omfatter telefonrådgivningen?

  Rådgivningen omfatter primært juridiske spørgsmål inden for foreningens kerneområder, boliglejelovgivningen, erhvervslejelovgivningen samt de regler, der regulerer andelsbolig- og ejerforeninger. Juristerne rådgiver i et vist omfang også om byfornyelsesloven samt i begrænset omfang om byggelovgivning, planlov og entrepriseret.

  Det er ikke muligt at få rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, køb og salg af fast ejendom, ansættelsesretlige spørgsmål eller selskabsretlige forhold.

  Har et medlem spørgsmål til EjendomDanmarks etiske normer for ejendomsadministration, besvarer juristerne også disse.

  Da der er tale om en telefonisk hotline, skal spørgsmål kunne kvalificeres mundtligt til juristen. Det er ikke muligt at få juristen til at gennemgå domme og kendelser, som et medlem har modtaget fra huslejenævnet, ankenævnet eller boligretten med henblik på at få en endelig vurdering fra EjendomDanmark om, hvorvidt den konkrete afgørelse skal kæres eller ankes. En sådan vurdering kræver en konkret stillingtagen ud fra sagens konkrete og faktiske forhold, som ikke kan kvalificeres tilstrækkeligt mundtligt. 

  31 12 03 30

  Ring til rådgivningen

  Juridisk rådgivning hos EjendomDanmark

  Vores kompetente jurister sidder klar til at vejlede vores medlemmer.

  Endnu ikke medlem?

  Som medlem hos EjendomDanmark får du en lang række fordele. Udover juridisk rådgivning vil du blandt andet modtage vores branchemagasin, få rabat på kurser og blanketter samt adgang til vores indkøbsportal.

  Læs mere om medlemsskaber

  Vil du vide mere?

  EjendomDanmark har på rådgivningssiden forsøgt at skabe et overblik over de vigtigste emner, når man administrerer ejendomme.

  Tilbage til hovedsiden